Get Adobe Flash player

Новини

От месец юни 2015 година Сдружение „Нов път” стартира изпълнение на проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми”, договор № 306/26.05.2015 г. по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. в партньорство с Българско училище за политика”Д.Паница”. Проектът е с продължителност 10 месеца. Обща цел на проекта е Целта е младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Специфични цели на проекта:

- Създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване
- Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи,включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики
- Подкрепа и/или разпространение на механизми за самопомощ и солидарност
- Повишаване на взаимодействието между уязвими групи имаргинализирани общности с гражданските

Проектът е свързан с идентифициране на причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската общност, с определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за преодоляването им и ще насърчат гражданското участие, и с обучение на ромски младежи, които са лидери на обществено мнение. Целта е младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Обучаваните роми ще разработят нефинансов проект, свързан с важен проблем за общността, като ще имат ментори - утвърдени политически и граждански лидери. Младите роми ще представят проектите си публично на срещи с местните общности, за да въвличат в дискусията максимален брой роми от различни възрасти.

Обучаваните младежи от различните региони в страната ще създадат мрежа, чиято основна цел е да обменя опит и експертиза при решаването на ромските проблеми и насърчаване на гражданското участие. Проектът ще създаде условия младите роми публично да поставят проблемите си и да търсят решения и ще спомогне за по-активното включване на ромската общност в изработването на публични политики и процесите на вземане на решения.

Повече за събитието ТУК


Сдружение „Нов път” С.Хайредин, обявява обществена поръчка при условията на чл. 14, ал. 4 т.2 по реда на глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: «Организиране и провеждане на обучения на родители и учители, зелена детска градина, екскурзии и излети в България свързаната с тях логистика” по Проект «Надежда и слънце за всички» Договор № BG 051PO001-4.1.05-0260, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG 051PO001-4.1.05 «Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства«

Повече за събитието ТУК


Започва прием по европейската схема „Училищен плод”.

От 15 август до 20 септември 2013 областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат заявления за учебната 2013/2014. Общият финансов ресурс е 5 549 778 лева, като помощта на дете е 27,29 лева. Схемата е финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и държавния бюджет. Очаква се тази учебна година тя да обхване около 200 000 деца.

Повече за събитието ТУК


Красимир Михайлов – доброволец към  Сдружение Нов път взе участие в Roma Youth NDI в Румъния  през периода от 13-16.06.2013 г.

Представени бяха час от проектите на сдружението и инициативите свързани с младите хора.

Предстоят още срещи по инициативата на NDI София.

 Сдружение “Нов път” – Хайредин номинира Дентална клиника “ЕО Дент” за предоставянето на 50 профилактични прегледа на родените след асистирана репродукция деца (безплатни прегледи и мотивационни подаръци: пасти за зъби, четки за зъби, конци, води за уста и т.н.).

ЕО Дент е дентална клиника даряваща усмивки. Вече повече от 10 години лечебното заведение постига затворен цикъл на комплексна диагностика и лечение на най-съвременно равнище. Детска дентална медицина, лечение с лазер, имплантология, избелване, естетика, 3D диагностика, лечение под наркоза и т.н

Дентална клиника ЕО Дент от много години има специализирано оборудвани детски кабинети с детски зъболекарски столове, в които чрез добра мотивация, в една приказна обстановка се постига съвременна профилактика и лечение за най-малките пациенти.

За децата в неравностойно положение и децата с увреждания е създадена съвременно оборудвана операционна и анестезиологичен сектор, в който те заспиват и не изпитват никаква болка, а най-важното е, че получават качествена грижа и лечение без болка.

Освен пациенти тези деца са наши приятели. През годините изградихме и продължаваме да изграждаме едни прекрасни взаимоотношения на доверие и приятелство. Не само на празници ( Коледа, 1-ви март, 1-ви юни, Великден ), но и без повод екипа на ЕО Дент посещава тези домове за деца лишени от родителски грижи или домове за деца с увреждания и им подаряваме споделени мигове, много изненади и подаръци. Контактите с тях винаги вдъхновяват екипа ни и сме щастливи, че нашето дългогодишно партньорство (повече от 10 години) е прераснало в едно истински голямо приятелство, в едни прекрасни човешки взаимоотношения.

ЕО Дент се ангажира с провеждането на безплатни прегледи и мотивационни подаръци ( пасти за зъби, четки за зъби, конци, води за уста и т.н.) за децата родени инвитро подпомогнати от фондацията „Искам бебе” .

 


 

На 15 юни Общото събрание на Национална мрежа за децата за децата избра нов Управителен и Контролен съвет в състав:
Управителен съвет:
Председател: Весела Банова, сдружение 
Сдружение "Дете и пространство" Child and Space Assossiation
Ганчо
Илиев, сдружение Свят без граници
Георги Апостолов, фондация „Приложни изследвания и комуникации“:SafenetBG
Мариана Николова, фондация Карин Дом
Мария Гинева, Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания"
Марияна Евтимова, фондация П.У.Л.С.
Радосвета Стаменкова, БАСП

Контролен съвет:
Председател : Спаска Михайлова, сдружение „Нов път“
Албена Бонева, фондация „Ръка за помощ“
Росица Средкова, сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава“

 


 

На 08. май 2013 г. от 14.00 часа в залата на Дома и техниката, гр.Враца ,ул. Лукашов № 14 Сдружение „Нов път” Хайредин и Институт „Отворено общество – София ” организират информационна среща за стипендиантски програми и кариерно развитие на кандидат студенти и студенти от ромски произход.

Срещата е във връзка с администратираните от Институт „Отворено общество – София”,конкурси на Ромски образователен фонд, Будапеща за стипендии на студенти от ромски произход в български университети,2013/2014 г.

На срещата ще присъстват: г-жа Веска Карастоянова - програмен директор на програма "Образование" на ИОО, гр. София, г-жа Радостина Чапразова, ИОО, гр. София.

 


 

На 23.03.2013 екипа и доброволци на Сдружение „Нов път” отбелязаха - 24 март - Световния ден за борба с туберкулозата с провеждане на регионална кампания.
Целта на кампанията е: Да се повиши информираността на гражданите на област Враца за рисковите фактори, начина на протичане на заболяването и профилактиката на туберкулозата, като се акцентира върху ролята на специфичната и неспецифична имунопрофилактика в борбата с “жълтата гостенка”. Да се изгради активна жизнена позиция и поведение без риск от заразяване с туберкулоза.
Кампанията   включваше:
23.03.2013 г. от 10.00 часа в гр. Враца раздаване на здравно образователни и информационни материали
23.03.2013 г. от 10.30 часа гр. Бяла Слатина – центъра на града раздаване на здравно образователни и информационни материали
23.03.2013 г. от 11.30 часа гр. Бяла Слатина в ромската махала раздаване на здравно образователни и информационни материали.
23.03.2013 г. от 14.00 с. Хайредин – офиса на Сдружение „Нов път” – презентация – „Туберкулозата –социално значимо заболяване ” и раздаване на здравно образователни и информационни материали.

повече за събитието на нашата facebook страница